Open VLD

Actua en Eddie

Mollemstraat wordt fietsstraat.

24/02/2018

Tekst ...De gemeenteraad heeft unaniem goedgekeurd dat de Mollemstraat een fietsstraat wordt. Dit impliceert dat fietsers voorrang hebben op de automobilist. een proefproject ; benieuwd naar het resultaat.

Mollemstraat wordt fietsstraat.
Beleidsmedewerker JEUGD!

2/02/2018

Op woensdag 10 januari 2018 zaten schepen Maarten Mast, secretaris Chris Van den Bossche en jeugdconsulent Tom Vastenavondt samen met een afvaardiging van jeugdhuis ifigineia in verband met de nieuw aan te werven beleidsmedewerker jeugdhuizen. In overleg met het jeugdhuis zijn een aantal afspraken hieromtrent gemaakt:
 De aanwervingsprocedure zal ten vroegste na de gemeenteraad van eind maart kunnen uitgeschreven worden. De komende weken zal de taakomschrijving gemaakt worden, en nadien zal deze teruggekoppeld worden aan het jeugdhuis;
Het is niet mogelijk om iemand van het jeugdhuis in de jury te laten zetelen, Tom kan wel in de jury zitten. Indien het jeugdhuis een suggestie heeft van iemand die bij een andere gemeente werkt en relevant is om in de jury te zitten mag je altijd een suggestie doorsturen;
De beleidsmedewerker zal voor de 3 jeugdhuizen werken, waarschijnlijk zal de verhouding ongeveer 3,5 dagen ifigineia, 1,5 dagen tronk-hauska. Het doel is dat de beleidsmedewerker voornamelijk inhoudelijk zal werken en dus weinig tot geen uitvoerende taken zal uitvoeren;
Vanaf 2018 neemt de gemeente de huur van jh Ifigineia over. Concreet zal er een toelage aan het jeugdhuis gegeven worden om de huur te betalen, als de gemeente rechtstreeks zou huren worden wij huurder en dat willen we niet. Deze toelage zal 3maandelijks aan jh Ifigineia overgeschreven worden;
Zolang de beleidsmedewerker niet aangeworven wordt zal de loontoelage behouden blijven. Deze zal ook 3maandelijks overgeschreven worden.

Beleidsmedewerker JEUGD!
Baantje aan Grote Molenbeek, 4de Passerel' wordt veiliger.

1/02/2018

Barbara Beeckman van de Passerel is bereid om het hoekje (momenteel achter betonplaten) van het Baantje aan de Passerel te verkopen aan de gemeente. zo ka de veiligheid drastisch verhogen; vooral zullen de gebruikers veel beter zicht krijgen op 'tegenliggers'.

Baantje aan Grote Molenbeek, 4de Passerel' wordt veiliger.
Nieuwe verwarlingsketel in serres tuinbouwschool.

1/02/2018

De verwarmingsketel in de GTTS is aan vervanging toe . Kostprijs 125.000 euro...

Nieuwe verwarlingsketel in serres tuinbouwschool.
Maaien bermen kost 100.000 euro!

1/02/2018

De bermen worden jaarlijks gemaaid, door de firma Cocquyt, Dit kost de gemeente 100.000 euro. we hechten er veel belang aan dat deze bermen goed worden onderhouden-zeker voor de zichtbaarheid van de weggebruikers.

Maaien bermen kost 100.000 euro!
Galgenkouter wordt beschoeid.

1/02/2018

Tekst ...Het college investeert bijna 25.000 euro voor de beschoeiing van de gracht aan de Galgenkouter. het straatje dat vroeger naar de galg van Merchtem leidde... (zijbaan van de Galgestraat.

Galgenkouter wordt beschoeid.
Voor bijna 20.000 euro meubilair.

1/02/2018

De gemeente koopt voor bijna 20.000 euro meubilair aan voor onze gemeentescholen. Merchtem: onderwijsgemeente!

Voor bijna 20.000 euro meubilair.
Dierenvriend.

1/02/2018

Het college gaat 1000 stickers 'Red ook ons huisdier' laten maken die aan de voordeur van de woning kunnen worden aangebracht. Zo kan de brandweer zeer snel weten dat in geval van calamiteit er een huisdier aanwezig is , en hopelijk, redden.

Dierenvriend.
Schande!

31/01/2018

Maandagmorgen was het gemeentehuis op 4 plaatsen beklad met pamfletten (zie foto). Naast de toegangsdeur, een raam en de garagepoort werd zelfs de berichtenkast voor overlijdens niet gespaard. Ik vind dit degoutant en er is dan ook klacht neergelegd bij de lokale politie. Mocht dit het werk zijn van een (nieuwe) politieke partij , is deze manier van campagne voeren absoluut te verwerpen. 's Avonds werd het RUP St Jansstraat aanvaard op de gemeenteraad, zonder één tegenstem...

Schande!
Lijst#1785

29/01/2018

Gisteren is de naam van onze nieuwe lijst bekend gemaakt: Lijst#1785. Alle info hierover kan je vinden op de gloednieuwe site "www.lijst1758.be".

Lijst#1785

Top