Open VLD

Actua en Eddie

PADDEBROEKEN? LOLBROEKEN;;;

29/08/2017

Zaterdag werd ik zeer goed ontvangen op een uithoek van onze gemeente , de Paddebroeken. Veel leute en plezier n lekkere spijs en drank. Meer moet dat niet zijn.

PADDEBROEKEN? LOLBROEKEN;;;
Kermis was een topper.

28/08/2017

Gisteren sloot Merchtem kermis af met de Houten Ballekesworp. Een traditie die 17 jaar geleden is gestart op initiatief van uw burgervader. Wij kunnen terugblikken op een meer dan geslaagde kermis, waarbij alles vlekkeloos is verlopen en de weergoden ons zeer goed gezind zijn gebleven.
Dit jaar is er eentje om 'op te schrijven'.Alle bezoekers hebben zich ontspannen , geamuseerd , mensen weergezien en GENOTEN. 'Nieuwe' Merchtemnaren,  zeggen 'hier nooit meer weg te willen', ex - Merchtemnaren zeggen 'Ik kom ooit terug naar hier wonen'.
Beste lezer, het doet echt deugd, om dit te mogen horen. Het betekent voor mij heel veel, te vernemen dat de grote massa tevreden is , meer nog, FIER is over onze gemeente.
Politiek voeren is een visie hebben , aanvoelen wat de mensen willen en waar de mensen zich goed bij voelen. Ik 'voel' dat onze huidige beleidsploeg dit doet en dat tevens omzet in beleidsdaden. U heeft zeker geen boodschap aan lokale politici die te zitten kniezen omdat ze nu eenmaal negarief zijn ingesteld, u heeft geen boodschap aan politici die wakker liggen van hun eigen falen, u heeft geen boodschap aan politici die één keer om de zes jaar 'buitenkomen'. U heeft echter recht op politici die dag in dag uit bezig zijn met u en uw gemeente, Meer nog, U verdient respect en waardering van mensen die er voor U staan, naar U luisteren. U verdient lokale politici met een visie en beleidsplan.
Als burgemeester ben ik dan ook op mijn beurt fier om met een gedreven ploeg verder te werken tot 2018...

Kermis was een topper.
Bordjes naar Liisterbespark.

25/08/2017

Er zijn weinige gemeenten met een mooi park dat aanleunt aan de kern dan onze gemeente. Om te genieten van een oase van rust kan je terecht in het Lijsterbespark, gelegen op het einde van de insprong van de Gasthuisstraat, thv de ganse OCMW -site. Om ons park nog beter kenbaar te maken willen we graag elke Merchtemnaar en niet Merchtemnaar leiden naar het Lijsterbespark via nieuwe wegwijzers. Binnenkort kan elke wandeling een ommetje krijgen langs dir prachtig domein.

Bordjes naar Liisterbespark.
Knutselen...

21/08/2017

Het college heeft een bestelling geplaatst voor de aankoop van Knutsel-en didactisch materiaal voor Ten Bos en De Plataan. De leverancier is Deneef&C uit Asse. Bedrag ruim 9.000 E

Knutselen...
Duidelijke afspraken op Merchtem kermis

20/08/2017

Het college heeft duidelijke afspraken gemaakt nav Merchtem Kermis 2017; Het schrijven aan de betrokken uitbaters is verstuurd:

 
"Teneinde de geluidsoverlast tijdens de kermisweek voor de omwonenden te beperken zonder daarbij schade toe te brengen aan de feestelijke activiteiten en de sfeer die daarmee gepaard gaat, heeft het college van burgemeester en schepenen, na de betrokken cafébazen hierover te hebben gehoord, in zitting van 20 juni j.l. beslist om volgende maatregel op te leggen:

 

Van vrijdag 18 tot en met zondag 27 augustus 2017 mag er na 01 uur enkel nog muziek gemaakt worden in de zaak zelf en mogen de deuren of vensters niet worden opengezet.  Het geluidsniveau moet zodanig aangepast worden dat voorkomen wordt dat de omwonenden in hun nachtrust worden gestoord. Na 02 uur mag er geen muziek meer gemaakt worden.

 

Op de vrijdagen en zaterdagen binnen vermelde periode en op de dag van jaarmarkt mag er, ook buiten de zaak, muziek gemaakt worden tot 04 uur.

 

Uitzonderingen op deze maatregel dienen schriftelijk aangevraagd te worden aan het schepencollege, voorzien van een  duidelijk omschreven motivatie.

 

Het college dringt er op aan dat de betrokken caféhouders hiervan hun onmiddellijke buren zouden verwittigen en hen een telefoonnummer zouden bezorgen waarnaar ze kunnen bellen ingeval ze klachten zouden hebben.

 

De Vlarem-wetgeving blijft van toepassing."
 
Wij wensen iedereen een spetterende Merchtem kermis!

Duidelijke afspraken op Merchtem kermis
Boeren met klasse...

19/08/2017

Dit jaar geeft onze gemeente een toelage aan landbouwers die groepen rondleiden op hun boerderij. Er wordt een toelage gegeven van 50euro per groep. . Er is tot op heden al 250 euro uitgegeven.

Boeren met klasse...
Voor 80.000 euro zonnepanelen op TBS

18/08/2017

Dat het gemeentebestuur volop inzet op groene energie weet u. in dit kader zal er een investering gebeuren van maar liefst 80.000 euro zonnepanelen op de daken van de gemeentelijke TBS. Merchtem , groene gemeente met een blauw haert!

Voor 80.000 euro zonnepanelen op TBS
Fitness

17/08/2017

Het college heeft zijn goedkeuring gegeven om voor ruim 5.000 euro gymtoestellen te kopen voor de gemeentelijke sporthal.

Fitness
15 jaar getrouwd!

15/08/2017

Vandaag is het een speciale dag voor ons : we zijn exact 15 jaar geleden getrouwd; beter 'gelukkig getrouwd'. Vandaag vieren we dit...

15 jaar getrouwd!
'Oprijden van de kermis'.

15/08/2017

Vandaag, vanaf 13.30u mogen de foorreizigers met hun attracties de 'Kermis oprijden'. Een gebeurtenis waar ikzelf , maar ook vele Merchtemnaren naar uitkijken. Hoewel het een jaarlijks weerkerend ritueel mag zijn , toch is er telkenmale wel iets speciaal , een probleem , een nieuwtje. De verstandhouding met de 'foreins' is optimaal en dat zorgt ervoor dat zij graag werken in Merchtem en onze bevolking (en alle bezoekers) in de watten leggen.
We staan voor zeer drukke dagen , maar nemen dat er maar al te graag bij!
Aan onze jaarlijkse gasten: "Van harte welkom en 'ne goeie kermis'!"

'Oprijden van de kermis'.

Top