Open VLD

Actua en Eddie

Investeren in onderwijs.

13/11/2017

Het college heeft zijn goedkeuring gegeven voor de aankoop van bankschroeven en hulpstukken voor de Gemeentelijke Technische tuinbouwschool en GTSM. Het voorziene bedrag is 7000 euro.

Investeren in onderwijs.
Vingerafdruksysteem voor AMOW

11/11/2017

Op het politiecollege van zone AMOW is beslist om een nieuw vingerafdruksysteem aan te kopen. Hierdoor kunnen de vingerafdrukken van mensen die worden aangehouden door onze politiemensen, worden verspreid via een databank in gans België (en bij uitbreiding Europa). We hebben hiervoor 46.000 euro over.

Vingerafdruksysteem voor AMOW
Wapenstilstand.

10/11/2017

Het wordt een traditie dat ik de Kinderburgemeester aan het woord laat om de 11-november toespraak tot alle genodigden te richten.
Dit is ook dit keer het geval. Hij zal zijn speech voorlezen voor de receptie op het gemeentehuis en daarna komt kersvers voorzitter van de Merchtemse Oud Soldaten, Paul Van Den Eynde aan de beurt.
Na de optocht -over markt-zullen we ook samen de bloemen neerleggen aan het standbeeld van de Onbekende Soldaat op de Krekelendries. Een 200 tal mensen gaan mee in de optocht, voorgegaan door de kindergemeenteraadsleden en muzikaal begeleid door de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia.

Wapenstilstand.
Beperkter 'Lossen en Laden' in centrum.

9/11/2017

Op voorstel van schepen Elpers zal het reglement van 'Lossen en laden' in het centrum van de gemeente worden aangepast. Dit zal niet meer mogen op zaterdag en enkel tussen 10.30u en 14.30u. Vroeger kon dit van 9.30u tot 15.00u.

Beperkter 'Lossen en Laden' in centrum.
Tonnenmaatbeperking Drielindenbaan.

8/11/2017

Op voorstel van Julie Asselman zal een tonnenmaatbeperking van 3.5 ton worden opgelegd voor het verkeer op de Drielindenbaan richting Mollem , vanaf Sleewagen. Door de kilometerheffing en GPSgebruik wordt deze baan overbelast door zware vrachtwagens. het levert tevens gevaarlijke verkeerssituaties op , vooral voor de zwakke weggebruiker.
Het college legt het voorstel voor aan de gemeenteraad van deze maand.

Tonnenmaatbeperking Drielindenbaan.
Ossel: 'Officële Kerstmarkt van Merchtem'.

7/11/2017

Het college heeft vorig jaar al beslist om de kerstmarkt in Ossel te beschouwen als de 'Officiële Kerstmarkt van onze gemeente'. U bent alvast uitgenodigd op 'tweede kerstdag (26/12) ek.

Ossel:  'Officële Kerstmarkt van Merchtem'.
Vogels voederen!

6/11/2017

Met de gure wintertoestanden in het verschiet kunnen de vogeltjes zich best goed 'volproppen' met energie. Jij kan door eenvoudige zaken onze gevederde vrienden helpen. Je kan heel veel variëteit in voedsel aanbieden: brood, noten, zaad, vetrepen , appels en combinaties (vb vetbollen).
Wanneer er geen sneeuw ligt is water ook welgekomen. bij sneeuw nemen de vogels deze in de bek en 'maken er water van'.
Wanneer u nestkastjes in de tuin hebt hangen , is een aantrekkelijke maaltijd alvast een uitnodiging om terug te komen en een familie te stichten in uw tuin.

Vogels voederen!
Ambitieus maar realistisch: 'Merchtem anno 2020'.

2/11/2017

Merchtem groeit.
Bouwfirma Matexi is begonnen met de bouw van maar liefst 250 woongelegenheden (waarvan hoofdzakelijk één-gezinswoningen ), het BPA Maalderij Meskens aan het station van Merchtem is goedgekeurd, de renovatiewerken aan de Ginder Ale zijn al deels voltooid (vooral ouderenvoorzieningen , rusthuis en bejaardenflats) en Providentia bouwt in 2016 zestien sociale woningen in Merchtem centrum ‘Harmonieblock’ (en 54 in Peizegem ‘Huibout III’ (2018)); ook in Peizegem zullen eerstdaags veertig bouwkavels ‘François Beuckelaerstraat’ en ‘Benoit Ballonstraat’) te koop worden aangeboden – waarbij Merchtemnaren de voorkeur genieten (cfr toewijzingsreglement Lt De Windestraat en Clerenblock).
Hoewel we niet over een glazen bol beschikken , kijken we wel naar de toekomst. Meer jonge koppels betekent –hopelijk- meer kinderen.
Daarom heeft het college een aanvraag indienen bij het departement onderwijs om de basisscholen ‘De Plataan’ en 'Ten Bos' te mogen uitbreiden. Uit het verleden weten we dat het ongeveer een vijftal jaar duur alvorens men de 70% subsidie verkrijgt. Vandaar deze beslissing; we willen absoluut vermijden dat er een plaats tekort zou opduiken in onze scholen.
Tegen de kerstvakantie kan het eerste deel de NEUWBOUW van de Gemeentelijke Technische school worden geopend.
Evenzeer wordt geld besteed aan een ‘uitbreiding’ van de huidige sportinfrastructuur (outdoor-fitness)en recreatie op de Dooren: aanleg van een bijkomend kunstgrasveld (ook binnen dit en 5 jaar); onze jeugd moet de kans krijgen om zich ook sportief te kunnen uitleven.
Hopelijk begint ook Levedale snel op de Reedijk 14 bijkomende woongelegenheden voor mindervaliden te bouwen.
Om het financieel plaatje te doen kloppen worden oude gebouwen verkocht en de grondregie verder uitgewerkt. Het is zeker niet de bedoeling hiervoor aan de huidige Merchtemnaar meer te vragen (lees ‘geen belastingverhoging!’).
Namens een vooruitziend bestuur met VEEL GOESTING,
Uw burgervader, nog 'heviger' dan ooit!

Ambitieus maar realistisch: 'Merchtem anno 2020'.
Bossen aanplanten!

1/11/2017

Vorige winter heeft Natuurpunt bijna 3000 struiken geplant langs de rand van ons Paardenbos. Het resultaat is een mooie bosrand. Nu zaterdag herbeplanten ze het bos zelf.
Er zullen in totaal 730 bomen worden geplant, bestaande uit volgende soorten:
wintereik, zomereik, veldesdoorn, gewone esdoorn, gewone beuk, boskers, wilde kers, tamme kastanje, zomerlinde, haagbeuk, wilde appel, steeliep en lijsterbes. Hierdoor maken we een heel gevariëerd bos, waar dieren, vogels, insecten en de mensen zullen van genieten.
Zin om mee te helpen ... kom dan zeker af. Alle ouders van de kinderen geboren in 2016 krijgen een brief van de gemeente met een uitnodiging om mee te helpen.
Laarzen, handschoenen en een schop komen zeker van pas!
Afspraak nu zaterdag 9 december vanaf 08.30u Paddebroeken 7. Er zal iemand ter plaatse zijn om de weg te tonen waar we zullen planten.
Dinsdag 12 december 2017 in de voormiddag zullen we samen met de kinderen van het eerste leerjaar van de school "de Plataan" de rest van de bomen planten. Zij zullen eerst een rondleiding krijgen doorheen onze natuurgebieden. Ook hier kunnen we helpende handen zeker gebruiken! We beginnen te planten rond 09.30u. Schop en laarzen zeker meebrengen.

Bossen aanplanten!
Jong VLD Merchtem hervormt bestuur.

30/10/2017

Brent De Boeck (21) stond sedert 2016 aan het roer van onze liberalen jongerenbeweging maar zet nu een stapje opzij. Dit doet hij omdat hij zich volop wil concentreren op zijn bijkomende studies. Het huidig bestuur van Jong VLD Merchtem wil hem bedanken voor de steun die hij jarenlang als bestuurslid, voorzitter en als vriend heeft gegeven. Bij de laatste bestuursvergadering werd Lore De Block (19) verkozen als nieuwe voorzitster en Joke Elpers (18) als nieuwe ondervoorzitster. Lore liep haar hele leven school in Merchtem, en zal zich volop inzetten om alle jongeren in onze gemeente zich goed te laten voelen. Ze studeert momenteel bachelor Bouwkunde te Aalst. Het vernieuwde, jonge en dynamische team maakt zich klaar om bij de komende gemeenteraadsverkiezingen (14 oktober 2018) het verschil te maken. Hun ambitie voor 14/10/18: "Zoveel mogelijk jongeren aansporen hun stem aan de jeugd te geven. Zodat er opnieuw een frisse wind in de Merchtemse gemeenteraad kan waaien. Iedereen weet het: stilstaan is achteruitgaan..."

Jong VLD Merchtem hervormt bestuur.

Top