Open VLD

Actua en Eddie

Markt verhuist niet volegende woensdag, op 1 november.

28/10/2017

Dit jaar valt 1 november op een woensdag, de wekelijkse marktdag.
We zullen de markt laten doorgaan op de normale locatie, dit op vraag van de marktkramers. Na het traditionele kerkhofbezoek, een koffietje op de markt? Moet kunnen...

Markt verhuist niet volegende woensdag, op 1 november.
CAD Cam voor GTSM

27/10/2017

Het college heeft de aankoop van een CAD Cam , met bijhorende opleiding voor de gebruikers (voor GTSM)goedgekeurd. Het gaat om 8000 euro.

CAD Cam voor GTSM
Fusie OCMW - gemeente Merchtem.

25/10/2017

De 'fusie' tussen het OCMW en de gemeentediensten komt met rasse schreden dichterbij. De intentie is om alle administratieve diensten van 'burgerzaken' , zoals identiteitskaarten , Kids ID, rijbewijs, reispas, inschrijving in de gemeente, geboorteaangifte, ed vanaf 2019 over te brengen naar de OCMW site in de Gasthuisstraat. Makkelijk te bereiken en optimaal voorzien van parking, is een van de factoren. Er zal ook meer worden toegezien op de 'privacy'..
De aanpassingswerken gaan van start en de lokalen dienen ook voorzien van het nodige -aangepaste meubilair. Een eerste aankoop is voorzien voor een bedrag van 40.000 euro (deels op het budget van het OCMW , deels op dat van de gemeente (omdat pas vanaf 1/1/2019 dit van één gemeenschappelijke rekening kan gebeuren).
Dat de fusie een vaststaand feit is, niet enkel op gebied van infrastructuur maar tevens op gebied van eengemaakte diensten , stemt mij gelukkig. Ik heb hiervoor al lang gepleit.
Een woord van dank aan alle ambtenaren die in werkgroepen de fusie hebben voorbereid - buiten het politieke schouwspel- een dikke pluim!

Fusie OCMW - gemeente Merchtem.
Gemeente subsidieert natuurprojecten.

24/10/2017

Het college heeft voor ruim 15.000 euro subsidies goedgekeurd voor werken in de natuur en in samenwerking met Natuurpunt:
Project akkervogels
Poelen aanleggen en ruimen
aanleg geboortebos en Paardenbos
Deelname aan opruimaktie zwerfvuil
Vervangen van bomen
Knotwilgenactie
Hellepad.

Gemeente subsidieert natuurprojecten.
Burger blijft op de hoogte.

23/10/2017

Het college heeft beslist om een prijsvraag te organiseren voor de aankoop van verschillende grote beeldschermen. Deze zullen in elke deelgemeente en Peizegem worden aangebracht. De bedoeling is de burger te informeren over geplande activiteiten in onze gemeente.

Burger blijft op de hoogte.
Piano in August De Boeckhuis.

22/10/2017

Het college heeft aan kunstkring Soetendaelle toelating gegeven om in de ontvangstruimte van het August De Boeckhuis een piano te plaatsen. Het gaat om een akoestische buffetpiano. De piano wordt betaald door de kunstkring.

Piano in August De Boeckhuis.
Iedereen reanimeren!

20/10/2017

Het college heeft beslist om elke burger de kans te geven te leren reanimeren met een AED toestel. De cursussen worden gegeven door het Rode Kruis. Alle info vind je op onze gemeentelijke website www.merchtem.be

Iedereen reanimeren!
Nieuwe borden 30 km/u

19/10/2017

Het college heeft opdracht gegeven om alle frontpanelen van de 30 km/u borden aan alle scholen te laten vervangen. Er is een bedrag van 22.000 euro voorzien.

Nieuwe borden 30 km/u
Columbarium.

18/10/2017

Het college heeft aan de firma Stradus Infra uit Heusden-Zolder een bestelling gegund voor Columbaria. Het voorziene bedrag is 12.000 euro

Columbarium.
Gemeentehuis heeft sectionaal poort.

17/10/2017

Het college had beslist om aan de kant van de Vesten een automatische sectionaal poort te plaatsen. Tot nu werd er vaak afgedaald in de 'oprit' voor de garage en gebeuren er zaken die er niet thuishoren.
De sectionaal poort is nog voor de winter worden geïnstalleerd voor een bedrag van 10.000 euro.

Gemeentehuis heeft sectionaal poort.

Top