Open VLD

Eddie De Block

Levenslicht

Baby Eddie De Block22 mei 1967: Josée Van Kerckhove wordt met weeën naar de kliniek in Asse gevoerd om te bevallen van haar tweede kind. Net vooraleer haar bed wordt toegewezen is er een zwaar incident te Brussel: de INNO brandt af. In allerijl worden de ziekenhuizen -ook dat van Asse- verwittigd dat zoveel mogelijk bedden dienen vrijgemaakt te worden voor de meer dan 300 slachtoffers. Resultaat: mama Josée opnieuw naar huis, Oudstrijdersstraat 37 te Merchtem.

27 mei 1967: ernstige weeën en opnieuw naar het ziekenhuis van Asse. Om 8uur zie ik het levenslicht. De zoon van fiere papa Jan De Block en mama Josée Van Kerckhove.

Grote zus Maggie, 5 jaar, mag een bezoekje brengen. Ondertussen mag papa Jan zijn zoon aangeven op het gemeentehuis. Mama en papa gingen mij "Geert" noemen.

Echter, zoals in die tijd de gewoonte was, gaat papa Jan tussen de kraamkliniek en het gemeentehuis een pintje drinken op zijn vaderschap. Daar verneemt hij, een fervent wielerliefhebber zijnde, dat Eddy Merckx een rit wint in de Giro en verandert plots van mening: "Mijn zoon wordt nen EDDIE, de volgende zal Geert heten!"

Zo gezegd, zo gedaan. Mama krijgt de geboorteakte te zien met aansluitend het hele verhaal en tot slot ? En ja, het heeft allemaal niet zoveel belang want het is toch een "gezond manneke"?

Op mijn 2,5 jaar breekt er een sombere, verdrietige periode aan. Jan De Block, mijn papa, overlijdt plotseling bij een zwaar verkeersongeval tijdens het oprijden naar het werk samen met buurman Louis Vanderstraeten. Vanaf dat ogenblik worden er ter hoogte van Emmo rijschool te Meise lichten geplaatst.

5 maanden later wordt mijn broer geboren, Jan, genoemd naar papa. Mama Josée neemt de opvoeding van ons drie voor haar rekening en kruist na vier jaar het pad van Guy Biesemans, onze "tweede" papa.

Schooltijd

Ik mag naar de kleuterschool in de Mieregemstraat waar heden de nieuwe Lt. De Windestraat is gevestigd. Voor de lagere school mag ik naar de jongensschool, nu de Plataan. Mijn humaniora werk ik af in het Koninklijk Atheneum van Laken.

Daarna behaal ik op de Vrije Universiteit Brussel het diploma van dokter in de genees-, heel- en verloskunde, doe nog 2 jaar verder en word specialist in de arbeidsgeneeskunde. Dit is nu nog mijn beroep.

Politiek

Intussen huwt mijn zus Maggie met een "politiek beest": Luc Asselman. Luc, die in 1977 de Jong PVV had opgericht, vraagt mij op mijn veertiende in het bestuur te komen. En ja, ik krijg de politieke microbe te pakken. Als secretaris van de Jong PVV maak ik vanaf 1981 verschillende verkiezingen van zeer nabij mee.

Ik kan me zelfs de zeer turbulente verkiezingen van 1976 nog zeer goed herinneren. Tante Emma had het café "Manneken Pis" in de Stoofstraat (nu de parking van de Hubo) Als 10-jarig ventje mocht ik mee naar de biljartwedstrijden van onze pa. Als bij toeval lag het café schuin tegenover de woning van een lokaal politicus die "was overgelopen". Merchtem stond als het ware in brand.

Nu hoop ik dat zulke taferelen zich niet meer zullen voordoen, wij zijn uiteindelijk al meer dan 30 jaar verder, ouder, rijper én slimmer.

OCMW voorzitter

Terwijl ik de studies geneeskunde (VUB) afwerk en stevig van het studentenleven geniet, 1993, word ik voorzitter van de Jong VLD Merchtem en wordt mij gevraagd om op de lijst van VLD-GMB te staan.

Eddie De Block - OCMW VoorzitterSamen met mijn mede-jongerenkandidaat Fanny Van Dyck, doe ik een geslaagde campagne. Ik richt mij vooral tot de jeugd, gelet op het feit dat ik vanaf mijn 16 jaar zeer actief was in jeugdhuis de Tronk te Peizegem. (De Block is daar zeer gekend !)

Slogan "Geef hem de kans!" en de 17de plaats leidt tot volgend verkiezingsresultaat: 852 voorkeurstemmen en dadelijk OCMW-voorzitter. Daar kom ik als jong geweld binnengevallen. Ik heb er veel geleerd, veranderd, veel mensen leren kennen en veel plezier gemaakt. Ik denk er met zoveel deugd aan terug!

Burgemeester

Na 6 jaar hard werken in het OCMW volgt het "examen": de verkiezingen van 2000. Ik stap naar de kiezer op de 5e plaats met als slogan "Hij gaat ervoor!" samen met de VLD-jongeren (Steven Elpers, Vanessa Albrecht, Bart Buelens en Ella De Neve). Wij scoren enorm ! Mijn persoonlijk resultaat is meer dan een verdubbeling: 1852 stemmen en burgemeester van een coalitie samen met Burger.

Ten huize De Block-Van Belle, "Blok en Bel", wordt op 5 mei 2004 een flinke zoon geboren: Jan De Block met een flinke meter Veerle Van Belle (Marleens zus) en een stoere peter Jan De Block (mijn broer). Na de zware tegenslag van mijn vrouw (auto-ongeval op 29/12/04), vecht zij voor ons en krijgen wij heel veel steun van onze families, vrienden en Merchtemnaren. Toch probeer ik overal te zijn in de mate van het mogelijke. Deze moeilijke periode is er één die mij doet inzien dat er nog zeer veel genegenheid en vriendschap heerst in "mijn" gemeente. Dit blijft in mijn geheugen gegrift.

In 2006 wordt door de kiezer geapprecieerd welk beleid (verwezenlijkingen 2000-2006) is gevoerd: als lijsttrekker van de lijst van de burgemeester met de slogan "Altijd en overal!", behaal ik 3606 stemmen. Met een meerderheid van 14 zetels op 23 werk ik samen met een jonge ploeg verder aan een Merchtem (Groot-Merchtem) waarbij het mijn betrachting is het voor elkeen zo aangenaam mogelijk te maken. Dit doe ik niet alleen.

Wij zijn gestart met een bruisend college (Paul Vanden Eynde, Steven Elpers, Ella De Neve, Kris De Pauw, Jo Vanderstraeten) en vanaf dag 1 trachten wij zoveel mogelijk samen onze doelstellingen te verwezenlijken.

Naast de grote plannen in onze gemeente, proberen wij ook met het college zoveel mogelijk aanwezig te zijn op bvb jubilea en allerhande activiteiten van onze talrijke instanties en verenigingen om op die manier zoveel contact te houden met de Merchtemnaren . Dit is volgens mij nog steeds de beste manier om te weten wat er bij onze mensen leeft.

2009 is een uitschieter in deze legislatuur: een nieuw evenement wordt op poten gezet : Merchtem op Stelten. Dit fantastisch volksfeest was één van zijn pronkstukken: Kris De Pauw, Schepen van cultuur, natuur, toerisme, milieu, ruimtelijke ordening, Peizegem, maar vooral mijn goede vriend overlijdt plotseling. Ik mis Kris. David De Valck vervoegt het college en we voeren ons verkiezingsprogramma verder uit. Al de verwezenlijkingen, plannen en gebeurtenissen leest u verder op deze site.

Samen met mijn vrouw Marleen Van Belle staan wij letterlijk "dag en nacht" ter beschikking van de inwoners. Ons zoontje Jan geven wij intussen de kans om zich te ontplooien als een gewoon kind.

Eind 2011 wordt mijn zus Maggie Staatssecretaris voor asiel en migratie, maatschappelijke integratie en armoedebestrijding. Een moeilijke opdracht waar zij niet voor terugdeinst. Zij is een De Block en kan gelukkig tegen een stootje. Ik steun haar volledig!

De verkiezingen van oktober 2012 waren voor de 'Lijst vd Burgemeester' opnieuw een schot in de roos. Bijna de helft van Merchtem (49.06%) wou dat we 'verder werken'. Meer dan 26% van de Merchtemse kiezers gaf mij een persoonlijke score van 3241 voorkeurstemmen. Hiermee kan ik met het volste vertrouwen de gemeente alvast 6 jaar verder besturen: Ella De Neve, Steven Elpers , Paul Van Den Eynde, David De Valck , Maarten Mast (en OCMW voorzitter Julie Asselman) zijn de sterkhouders in het college.

Top